Førerkort til Klasse B

Etter å ha gjennomført trafikkopplæringen i klasse B skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kjøre bil på en ansvarlig måte. Eleven skal ha de kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse, som er nødvendig for å kjøre på en måte som: - er trafikksikker - gir god samhandling - fører til god trafikkavvikling - tar hensyn til helse, miljø og andres behov - er i samsvar med gjeldende regelverk.

Når man har gjennomført trafikalt grunnkurs, får man tilsendt ett bevis fra Statens Vegvesen. Da kan man starte med øvelseskjøring, privat eller på kjøreskolen. Vi ønsker at man starter med øvelseskjøring så tidlig som mulig og så mye som mulig. Øvelse gir mester!!

I kjøretimene er foresatte velkomne, hvis det er ett ønske om det. Etter hver kjøretime vil vi oppmuntre med øvelser som det kan øves på privat.

Føreropplæringen i alle klasser er inndelt i 4 trinn. Hvert trinn må godkjennes ved kjøreskolen.

Har du husket å gjennomføre Trafikalt Grunnkurs?

Før du kan begynne med øvelseskjøring må du fullføre TG.

Førerkort Klasse B (Trinn 1)

Førerkort Klasse B (Trinn 2)

Grunnleggende Kjøretøy og kjørekompetanse.

Førerkort Klasse B (Trinn 3 - Trafikal del)

Målet for dette trinnet er å beherske kjøringen i variert trafikk og ha kunnskap om aktuelle bestemmelser i vegtrafikklovgivningen. Også her varierer timeantallet fra elev til elev. Mot slutten av trinnet blir det obligatoriske kurset Sikkerhetskurs på øvelsesbane.

Nivået på slutten av dette trinnet skal være nær et førerprøvenivå.

Førerkort Klasse B (Trinn 4 - Avsluttende opplæring)

Målet for dette trinnet er å kunne kjøre bil i samsvar med hovedmålet. Hele trinnet er obligatorisk og inndelt i 2 timer innledende teori, 5 timer kjøring i landeveismiljø, 4 timer planlegging og kjøring i variert miljø og 2 timer teori med refleksjon og oppsummering

Bestilling til Førerkort Klasse B

Kort tid etter at vi har mottatt din bestilling, vil du bli kontaktet av en av våre ansatte. Det er derfor viktig at du fyller inn riktig informasjon om hvem du er. Dato for kjøretimer avtales i etterkant.