Trafikalt Grunnkurs

Trafikalt Grunnkurs i Stavanger

Vi tilbyr trafikalt grunnkurs i Stavanger. Alle som vil starte med øvelseskjøring i alle klasser, må man ta trafikalt grunnkurs. Kurset er obligatorisk for alle under 25 år, men kan tidligst tas når man er blitt 15 år. 17 timer blir fordelt på fem kurskvelder.

Emner i kurset

  • Trafikkopplæring
  • Grunnleggende forståelse for trafikk
  • Mennesket i trafikken
  • Øvelseskjøring og kjøreerfaring
  • Førstehjelp
  • Tiltak ved trafikkulykke
  • Mørkekjøring

Førstehjelp, tiltak ved trafikkulykke og mørkekjøring er obligatorisk for alle, også de over 25 år.

Hovedmål for trafikalt grunnkurs

Kurset skal gi eleven grunnleggende forståelse for trafikk og perspektiv på førerrollen. Eleven vil lære mer om seg selv enn om trafikkreglene. Det legges vekt på risikoforståelse og konsekvenstenkning. Samtaler, diskusjoner og problemløsning vil prege formen på kurset. På denne måten ønsker myndighetene og trafikkskolene å hjelpe eleven til å bli en bevisst og ansvarlig fører og få eleven med på laget for å bidra til reduksjon av trafikkulykker. Kurset er på 17 timer og er obligatorisk.

Når du har gjennomført grunnkurset får du et bevis som gir deg rett til å øvelseskjøre. Du må ha med beviset og godkjent legitimasjon med bilde både når du tar kjøretimer på trafikkskolen og når du øvelseskjører privat.

Er man over 25 år, slipper man trafikalt grunnkurs. Førstehjelp, tiltak ved ulykker og mørkekjøring er allikevel obligatorisk Dette kan tar underveis i opplæringen, men før en oppkjøring.

Se prisen for trafikalt grunnkurs.

Spørsmål om Trafikalt Grunnkurs?