Førerkort tilhenger Klasse B96
Tillater total registrert vekt opptil 4250kg

Alle har lov til å trekke tilhenger, men totalvektene på bil og tilhenger sammen, gir begrensninger på de forskjellige førerkortklassene. Med førerkortklasse B kan du kjøre vogntog inn til 3500kg, men uansett en henger på totalvekt 750kg.

Trenger man høyere vekt enn dette må man utvide til B96 eller BE. Med førerkortklasse B96 kan man kjøre total registrert vekt 4250kg. Med klasse BE kan man kjøre total registrert vekt 7000kg.

Hva trenger du? https://www.vegvesen.no/Kjoretoy/Eie+og+vedlikeholde/Tilhengerkalkulator

Utvidelsen til B96 og BE har 7 obligatoriske timer. Ved utvidelsen til B96 behøves ingen førerprøve. For BE må en førerprøve bestås.

Leter du etter Tilhenger Klasse BE?

Trykk på knappen til høyre for å finne riktig side.

Hovedmål for opplæring klasse B96

Etter å ha gjennomført trafikkopplæringen i klasse B96, skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kjøre bil med tilhenger på en ansvarlig måte. Eleven skal ha de kunnskaper, ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse som er nødvendig for å kjøre på en måte som:

 • Er trafikksikker
 • Gir god samhandling
 • Fører til god trafikkavvikling
 • Tar hensyn til helse og miljø og andres behov
 • Er i samsvar med gjeldende lovgivning og regelverk

Trinn 2

Dette trinnet går på teknisk bruk og forståelse av kjøring med tilhenger.

Trinnet avsluttes med en vurderingstime.

Trinn 3

Dette trinnet går på bruk av tilhenger i variert trafikk.

Trinnet avsluttes med en vurderingstime.

Trinn 4

I dette trinnet skal man ha utviklet vilje til å ta ansvar, til å ta forholdsregler og til å samarbeide i trafikken. Eleven skal gjennomføre kurs i sikring og merking av last, og sikkerhetskurs på vei, 3 timer.

Eleven skal

 1. vite at mangelfull sikring har årsak i menneskelig svikt, kan forårsake tragedier og få

Store konsekvenser

 1. kjenne til regelverket som gjelder for sikring av last på kjøretøy og for transport av farlig gods

 Når føreren ikke har særskilt kompetansebevis

 1. gjennom demonstrasjon oppleve kreftene som virker inn på lasten under kjøring, friksjonens betydning og bli kjent med ulike metoder for sikring av last som låsing, stenging, surring og dekking
 2. gjøre rede for spesielle faremoment ved last som er feil plassert, last med høyt tyngdepunkt, hengende last, flytende last, levende dyr og persontransport
 3. øve på å
 4. a) plassere, sikre og merke lang last tilsvarende en tømmerstokk
 5. b) plassere og sikre et kolli med minstemål 1x1x1 meter, eller 0,8 x 1,2 x 1 meter
 6. c) plassere og sikre annen last som rundballe eller storsekk, vekt minst 350 kg
 7. forstå behovet for vedlikehold og avgjøre om lastsikringsutstyret er i forsvarlig stand

Mål for sikkerhetskurs på vei

Bestilling av Førerkort tilhenger klasse B96

Kort tid etter at vi har mottatt din bestilling, vil du bli kontaktet av en av våre ansatte. Det er derfor viktig at du fyller inn riktig informasjon om hvem du er. Dato for kjøretimer avtales i etterkant.

Førerkortskjema